Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Umiłowany, lectio 16

Zbliżmy się do umiłowanego ucznia, aby razem z nim poznawać przesłanie czwartej Ewangelii. Zaprośmy go do naszych rekolekcji. Poprośmy, abyśmy razem z nim mogli przejść drogę, którą on sam przeszedł dojrzewając do zażyłej więzi z Jezusem. Podążając drogą czwartej Ewangelii, zgłębiajmy jego duchowość, jego mistyczne poznanie Jezusa – Syna Człowieczego i Syna Bożego. Chciejmy poznawać charyzmatyczną osobowość Umiłowa­nego ucznia, duchowego ojca tradycji Janowej i stróża powstawania czwartej Ewangelii. Jego duchowość jest duchowością na wszystkie czasy i dla wszystkich uczniów, niezależnie od po­wo­łania, charyzmatów czy funkcji w Kościele. Jego duchowość została podarowana nie tylko wspólnocie Janowej, ale wszystkim dzieciom Kościoła. Strzeże ewangelicznego życia w Kościele i inspiruje je po dziś dzień. Jezus powiedział do Piotra, że pragnienie, aby Umiłowany uczeń „pozostał” (w Kościele), aż On przyjdzie powtórnie (por. J 21, 20-23). Idźmy za pragnieniem Jezusa. Czerpmy z głębin duchowości Umiłowanego ucznia, który pozostał w Kościele także dla nas. Spełnijmy pragnie Jezusa, aby obecność Jego umiłowa­nego ucznia przedłużała się w Kościele także przez nas.