Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Nowa Jakość Życia. Płyta nr 4: Okres Zwykły Niedziele 18-34

12-minutowe odcinki przygoto­wują do czytania, zrozumienia i medytowania Ewangelii z Niedziel 18-34 w Okresie Zwykłym, roku liturgicznego A. Wprowadzają w stan medytacji chrześcijańskiej opartej na wielowiekowej praktyce lectio divina.