Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wstań luty-marzec 2016

Jak wyzwolić się z bólu i cierpienia? Czy wszechmogący Bóg może nas od tego uwolnić? To zasadniczy temat, jaki podejmujemy na łamach bieżącego numeru „Wstań”. Temat ważny, ale i trudny w przedstawieniu. Zamieszczone tu artykułu są tylko próbą ukazania tego egzystencjalnego problemu.

Cierpienie z istoty swojej jest doznaniem zła i trzeba najpierw uruchomić wszystkie ludzkie środki, aby je zlikwidować. Natomiast to cierpienie, które nie da się usunąć środkami medycznymi, trzeba umieć przeżywać w świetle naszej wiary, aby nie marnowały się jego zbawcze wartości. Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego 2016 roku mocno to podkreśla: „(…) dzięki wierze [nie] znika choroba czy ból, czy też pytania, jakie one rodzą, lecz dlatego że daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku, dźwigając krzyż”.

Cierpienie przyjęte z Jezusem, przez Jezusa i dla Jezusa staje się dla nas miejscem zbawienia siebie i innych. Polecam gorąco wywiad o apostolstwie ofiarowania cierpienia z p. Wiesławą Kowalską, inicjatorką nowych inicjatyw apostolskich obrońców życia, skupionych przy Centralnym Ośrodku Duchowej Adopcji na Jasnej Górze.

Warto zajrzeć do działu „W zdrowym ciele…” i odnaleźć odpowiedź na pytanie, jak od strony medycznej mądrze walczyć z bólem. Sposobów jest wiele…

W dziale „… zdrowy duch” p. Aneta Pisarczyk przekonuje, że przebaczenie to najlepsze lekarstwo na nasze duchowe zranienia.

ks. Krzysztof Zimończyk SCJ
z-ca redaktora naczelnego