Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wstań czerwiec-lipiec 2015

Największe wrażenie, przynajmniej na mnie, robią nie tyle niezawinione ludzkie tragedie i dramaty, ile ci, którym rozsypało się życie, a oni nie. Jest niesamowita moc w ich naturalnym, niewymuszonym świadectwie, którym – nawet nie wiedząc jak – wywierają wpływ i inspirują. I wcale nie chodzi o rozgryzienie, jak to działa oraz ile w tym psychologicznych schematów, a ile Bożego działania w czystej postaci. Osoby cierpiące, nawet te na skraju życia, mogą uratować niejedno życie: i to tu i teraz, i tamto wieczne.

W długotrwałej terapii niejednokrotnie pytamy o sens walki. Niektórzy, tracąc nadzieję, łapią się zbyt prostych rozwiązań. We wszystkich tych poszukiwaniach krąży jak bumerang pytanie, co wolno z chorym zrobić, a czego nie. Na ile pozwolić mu walczyć, a kiedy pozwolić mu powiedzieć sobie „stop”. Jak echo w wielu głowach brzmi jeszcze Jano-Pawłowe „pozwólcie mi odejść”. W tym numerze zastanawiamy się właśnie nad wolnością chorego.

Polecam 2 artykuły z działu „W zdrowym ciele”. Pierwszy z nich uświadamia potrzebę chronienia dokumentacji medycznej i dostępu do informacji o stanie zdrowia. Drugi natomiast jest praktyczną poradą, co zrobić, gdy chora osoba nie chce przyjmować przepisanych przez lekarza medykamentów.

A w ramach poszerzania tego, co dobre i szlachetne, polecam 2 świadectwa: Doroty i Macieja Wołkowiczów, którzy mając niepełnosprawną córkę Martynkę, walczą o jej i ich normalne życie, oraz Jolanty Szczypińskiej, pielęgniarki z dyplomu i z serca, posłanki na Sejm RP, której walka z chorobą nowotworową pozwoliła na nowo dostrzec piękno życia, przyjaciół, pasji i marzeń!

ks. Radosław Warenda SCJ
z-ca redaktora naczelnego