Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Słownik biograficzny Gminy Miedźna

Zbiór ludzi mądrych, aktywnych, utalentowanych daje moralne prawo do partnerstwa i szacunku w każdej zbiorowości ludzkiej. Taki obraz zbiorowości ludzkiej został zaprezentowany w opracowaniu – Słownik biograficzny Gminy Miedźna. Część I, W służbie Bogu i ludziom – przygotowanym przez dr Danutę Kocurek, wysoko cenionego pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka pragnie dotrzeć do postaci pochodzących z terenu Gminy Miedźna i ukazać ich dorobek kulturowy i naukowy, bogactwo śląskiego i polskiego humanizmu oraz zgromadzone przez te osoby nieprzemijających wartości.