Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Sponsoring telewizyjny. Aspekty prawne i praktyczne

Sponsoring telewizyjny jest obecnie powszechnym i ważnym instrumentem komunikacji o doniosłym znaczeniu społeczno-gospodarczym.
Instytucja sponsoringu nie byłaby właściwie wykorzystana bez skorelowania jej z przekazem medialnym. Co więcej – to właśnie ten przekaz przyczynił się do rozwoju sponsoringu i stał się główną osią jego roli i znaczenia. W dobie przesycenia medialnych treści tradycyjną reklamą, zainteresowane promocją podmioty szukają innych form dotarcia do odbiorcy. Sponsoring jest w tym wypadku główną alternatywą. […] w aspekcie praktyczno-technicznym, sponsoring – nie bez powodu – postrzegany jest, jako bardziej wysublimowana forma promocji niż reklama. Dysponuje innymi narzędziami dotarcia do odbiorcy wypowiedzi. […]
Ciężar rozważań dotyczy polskiej reglamentacji prawnej. Autor odnosi się także, w niezbędnym zakresie, do aktów prawa międzynarodowego, co w szczególności jest konieczne z racji na członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Odniesienie to ma swój wyraz zarówno w aspekcie obowiązującej legislacji, jak i stosowania prawa na europejskim rynku usług medialnym. Niniejsza praca uwzględnia stan prawny na dzień 1 grudnia 2015 roku.