Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wstań kwiecień-maj 2016

Nasz duch nie jest czymś odrębnym od ciała. Duch i ciało są powiązane: co przytrafia się jednemu, dotyka drugie. Choroba nas zasmuca, a smutek może sprawić, że zachorujemy. Dobre zdrowie i samopoczucie polega na harmonii między ciałem i duchem. Ta równowaga między tymi obszarami życia ma szczególne znaczenie dla osób starszych. Nie od dziś wiadomo, że aby ją zachować, warto regularnie ćwiczyć – uprawiać fitness (gimnastykę) ciała i duszy. Wigor, energia, humor i pełnia życia – oto główne następstwa aktywności fizycznej przez uprawianie sportu: spacerów, tańca, aerobiku itp. Ale jak ćwiczyć duszę? Czy istnieje jakiś zestaw ćwiczeń, które sprawią, że stanie się ona silna? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w bieżącym numerze „Wstań”.

 

Najpierw jednak o ćwiczeniu ciała… Zachęcam do uważnego przeczytania obszernego wywiadu z charyzmatycznym krakowskim duchownym, znanym z projektu charytatywnego SZLACHETNA PACZKA, ks. Jackiem WIOSNĄ Stryczkiem, w którym dzieli się także swoimi spostrzeżeniami na temat uprawiania sportu i chodzenia po górach w kontekście swojego zdrowia duchowego oraz o potrzebie kontaktu z własną duszą, żeby żyć „bardziej”. Z artykułu pani Moniki Cieplińskiej-Gostek dowiemy się z kolei, na co mają zwracać uwagę osoby starsze w trosce o swoje zdrowie fizyczne.

 

Jak ćwiczyć duszę? Na to pytanie odpowiada pani Aneta Pisarczyk w artykule pt. W trosce o siebie oraz pani Grażyna Miąsik, odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie, która w udzielonym wywiadzie opowiada o rekolekcjach dla seniorów.

 

Zapraszam do lektury artykułów i do aktywności! Bóg chce, byśmy byli zdrowi! Dlatego uprawiajmy fitness – gimnastykę całego człowieka! 

 

ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

z-ca redaktora naczelnego