Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego

Władza karania jest prawem wrodzonym i własnym Kościoła (KPK, kan. 1311). Prawo karne w ramach systemu prawa kanonicznego jest konieczne, ponieważ także członkowie Kościoła niejednokrotnie dopuszczają się przestępstw. Kanoniczne prawo karne stoi jednak na stanowisku, wyrażonym w kan. 1341, iż „ordynariusz dopiero wtedy powinien wszcząć postępowanie sądowe lub administracyjne celem wymierzenia lub deklaracji kary, gdy uznał, że ani braterskim upomnieniem, ani naganą, ani też innymi środkami pasterskiej troski nie można w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego”. Wynika z tego prosty wniosek, iż karanie w Kościele uznawane jest za ostateczność. Najpierw należy wykorzystać inne środki, które być może osiągną cel kary i nie będzie potrzeby stosowania przewidzianych w prawie kar.