Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Zaangażowanie obywatelskie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Książka dotyczy kilku ważnych zagadnień z punktu widzenia analiz współczesnego społeczeństwa Polski. Jest to z pewnością praca o jednym z elementów kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, o aktywności społecznej ludzi starych i funkcjonowaniu kluczowej społecznie instytucji, jaką są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Jest to wreszcie publikacja, którą umiejscowiłbym też na pograniczu socjologii polityki, ponieważ dotyczy ona pewnych form aktywności politycznej. Jest to więc książka z pogranicza kilku subdyscyplin. 

Z recenzji prof. dra hab. Jacka Wodza