Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wielowymiarowość działań pomocowych w obszarze wsparcia rodziny

Współczesna rodzina doświadcza skutków procesów transformacji oraz globalizacji, podlega także istotnym przemianom społeczno-ekonomicznym. Przed rodziną pojawiają się nie tylko nowe wyzwania, ale również czynniki zagrażające jej funkcjonowaniu. Coraz częściej dostrzegamy zjawisko zwiększania się liczby rodzin wymagających pomocy i wielowymiarowego wsparcia z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnienia, długotrwałej ciężkiej choroby, a także bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowywania

dzieci. (…)

Prezentowana publikacja wskazuje na ważne zagadnienia z punktu widzenia kondycji współczesnej polskiej rodziny. Autorzy artykułów

włączają się w rozważania nad wielowymiarowością działań pomocowych na rzecz rodziny, diagnozują problemy, poszukują alternatywnych

rozwiązań istniejących problemów oraz proponują zmiany, jakie wymusza na systemie pomocy rodzinie jej obecny stan. Podjęte w niniejszym opracowaniu rozważania dotykają niektórych tylko aspektów funkcjonowania rodziny i sposobów radzenia sobie z zaistniałymi trudnościami, ale z uwagi na ważność podjętej problematyki stanowią istotny element na gruncie szeroko rozumianego wielowymiarowego wsparcia rodziny.

(ze Wstępu)