Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Szeroko otwierał drzwi Kościoła

Esej o chrześcijaninie i biskupie, który przeżywał Kościół jako Wieczernik otwarty na wszystkie strony świata. Autor książki- bliski współpracownik Arcybiskupa Józefa Życińskiego – w niezwykle subtelny sposób wspomina Arcybiskupa, nawiązuje do rozmów, które z nim prowadził, wraca do jego książek, zastanawia się nad wpływem, jaki wywarł  – i nadal wywiera – w wielu środowiskach, dla których stał się autorytetem.