Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wokół człowieka w aspekcie psychosomatyki, tom 2

Psychosomatyka, to całościowe ujmowanie problemów człowieka chorego. Termin wprowadził do medycyny w 1818 roku J.Ch. Heinroth. Psychosomatyka zajmuje się rozpatrywaniem zależności psychosomatycznych, czyli dotyczących wpływu czynników psychicznych na  organizm człowieka. Badania w modelu patogenetycznym poszukują czynników natury psychicznej w powstawaniu chorób somatycznych i wpływających na ich przebieg. Czynniki takie to: – osobowość, środowisko i czynniki sytuacyjne: – wysiłek adaptacyjny – spowodowany przez zmiany życiowe, wysiłek psychofizyczny, który może prowadzić do powstania choroby, wskutek kumulacji zmian i przeciążenia procesu adaptacyjnego, stres – w kontekście teorii Richarda Lazarusa i Susan Folkman.
Wybranym czynnikom natury psychicznej, środowiskowym i sytuacyjnym w biegu życia człowieka przyglądniemy się bliżej w poniższej  książce. Monografia została podzielona przez redaktorów na trzy części: dorastanie, dorosłość i starość.