Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Na szlaku Prymasa Tysiąclecia

Obecny stan badań nad życiem i posługą ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego skupia się przede wszystkim na problemach ogólnopolskich, a autorzy w wielu pracach koncentrują się głównie na relacjach Prymasa z władzami państwowymi. Jest to do pewnego stopnia zrozumiałe. Wydaje się jednak, że w takiej perspektywie nie dostrzegamy wielu ważnych aspektów związanych z jego osobą. Na szczegółowe zainteresowanie czeka opracowanie wizyt Prymasa w różnych regionach Polski, jak również spojrzenie na kardynała Wyszyńskiego nie tylko w perspektywie jego prymasostwa, ale także posługi duszpasterskiej, np. jako pasterza archidiecezji gnieźnieńskiej. Mając na względzie taką perspektywę badawczą, potrzebne jest prowadzenie szczegółowych badań regionalnych. Poprzez te lokalne odsłony będziemy mogli dostrzec pełniejsze oblicze posługi Prymasa Stefana Wyszyńskiego, a tym samym i różne odsłony funkcjonowania Kościoła katolickiego w Polsce „ludowej”.