Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Integracja społeczna i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

Książka stanowi zbiór studiów teoretycznych, badań empirycznych, ekspertyz, analiz krytycznych i rozwiązań metodycznych. Praca jako całość w sposób usystematyzowany przedstawia zagadnienia integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz kwestie bezpieczeństwa i integracji w społeczeństwie wielokulturowym. W opracowaniu znalazły się prace przygotowane przez szerokie spektrum osób reprezentujących zarówno świat nauki, jak również praktyków zajmujących się na co dzień opieką, wychowaniem i rehabilitacją.