Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Dwie koncepcje refleksografii oraz teksty dodatkowe

Niniejsza praca jest czwartą, zamykającą częścią swoistej filozoficznej tetralogii (…) Obecna część tym różni się od pozostałych, że gdy poprzednie mnożyły raczej problemy i stawiały pytania, to ta przynosi, cząstkowe przynajmniej, ich wyjaśnienia. Jeśliby posłużyć się bardzo daleką analogią: o ile poprzednie części przedstawiały tropy dość powikłanej zagadki kryminalnej, to w części obecnej, aczkolwiek w sposób nadal pośredni i zawoalowany, wskazuje się sprawców i mówi, co się właściwie zdarzyło.