Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950

Książka ta ukazała się po raz pierwszy w roku 2000 i opisuje sytuację Niemców na Górnym Śląsku po 1945 i politykę ówczesnego polskiego rządu w stosunku do ludności niemieckojęzycznej, jej języka oraz kultury. Autorem tej książki jest dr Bernard Linek, pracownik naukowy Instytutu Śląskiego w Opolu i sekretarz naukowy czasopisma „Studia Śląskie“.

Książka jest poświęcona jednemu z głównych elementów polskiej powojennej polityki narodowościowej w regionie, czyli rozmaitym działaniom przeciwko niemieckiej ludności oraz przeciwko pozostałościom niemieckiej kultury w latach 1945-1950. Do głównych celów pracy należy prezentacja trzech powiązanych ze sobą problemów. Na początku zostaje przedstawione, w jaki sposób tworzyła się i jakie były główne zasady polskiej polityki antyniemieckiej w latach 1945-1950. W dalszej części przedstawia się sposób przeprowadzania tej części polityki narodowościowej w regionie. Trzeci element stanowi zasadniczo główną treść wywodu i pokazuje także reakcję i postawę społeczeństwa, przede wszystkim społeczności Górnoślązaków, na taki sposób postępowania państwa narodowościowego.