Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej

Więcej dla regionu = więcej języków! Czyli nowa publikacja DWPN pt. „Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej”

Mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą najnowszą publikację, która jest owocem konferencji popularnonaukowej o tym samym tytule, zorganizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w Kamieniu Śląskim w dniu 29 maja 2012 roku.

Głównym celem, zarówno publikacji jak i samej konferencji jest uświadomienie różnych grup społecznych o istotnych kwestiach, jakie reguluje Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, która pozostaje nieznanym społecznie dokumentem.

Zamieszczone w publikacji referaty, wygłoszone podczas owej konferencji, stanowią doskonałe i bogate źródło informacji na temat tego ważkiego europejskiego uregulowania. Zarówno teoretycy, jak i praktycy zajmujący się tymi aspektami dzielą się w niej swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym korzystania z regulacji Karty.

Mamy nadzieję, że lektura tego wydawnictwa stanie się inspiracją do promowania języków regionalnych i mniejszościowych oraz wzmocnienia ich znaczenia nie tylko w swoim środowisku, ale także w życiu publicznym.