Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wstań sierpień-wrzesień 2016

O życiu w harmonii napisano wiele artykułów i książek. Można o nim pisać na różne sposoby. Temat ten poruszony został także przez pap. Franciszka w ostatniej encyklice Pochwalony bądź (Laudato si’). Ojciec święty pisze w niej, że „człowiek jest stworzeniem, które ma prawo do życia i szczęścia w tym świecie” oraz że „ludzka egzystencja opiera się na trzech podstawowych relacjach ściśle ze sobą związanych: na relacji z Bogiem, z innymi ludźmi i z ziemią”. Pomimo tego, że te trzy istotne relacje uległy zerwaniu przez grzech, możliwy jest powrót do „pierwotnej niewinności” – harmonii między Stwórcą, ludzkością a całym stworzeniem, której głosicielem był św. Franciszek z Asyżu.

Aktualny numer „Wstań” podejmuje również temat życia w harmonii i miłości. Przedstawia franciszkański ideał życia w harmonii z całym stworzeniem, tak bliski pap. Franciszkowi. Ukazuje również temat życia w harmonii rozumianej jako równowaga między ciałem i duchem. O tej rzeczywistości opowiada s. Hiacynta Dorula (prezentka) w wywiadzie z kl. Dariuszem Trzebuniakiem SCJ. Warto też zajrzeć do działu „… zdrowy duch”, gdzie pani Aneta Pisarczyk przekonuje, że życie w harmonii zależy od tego, jak przeżywamy dany nam czas. „

Idealnie by było, gdybyśmy codziennie znajdowali czas na to, co w szczególny sposób służy naszej psychice i naszemu duchowi”.

ks. Krzysztof Zimończyk
z-ca redaktora naczelnego