Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi w tradycji, wierze i teologii Kościoła

Przedstawione w tej książce refleksje prezentują różnorodność stanowisk chrześcijan odnośnie do kwestii mariologicznych w ogóle, a do doktryny o Niepokalanym Poczęciu Maryi w szczególności. Na różnorodności te złożyło się wiele czynników, zarówno natury teologicznej, jak też kulturowej i historycznej. W samej różnorodności teologicznych spojrzeń na Matkę Pana i Jej roli jaką, z wybrania i przeznaczenia Bożego, miała spełnić w realizacji Jego zbawczego planu, trudno dopatrywać się czegoś złego. Świadczy to raczej o wzajemnym ubogacaniu się podzielonego Kościoła w rozumieniu i wyrażaniu centralnej prawdy chrześcijaństwa jaką, w aspekcie zbawczym, jest doktryna o Wcieleniu
i Odkupieniu. […] Wspólna Deklaracja teologów protestanckich i katolickich działających w ramach Grupy z Dombes potwierdza, że merytoryczny dialog wolny od uprzedzeń i emocji, służy wzajemnemu ubogacaniu się wracającą do źródeł mariologią bo okazuje się, że to, co dzieli, nie jest tak istotne jak to, co nas łączy.

Artykuły powiązane