Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Losy nadziei świętego Jana Pawła II

Co stało się z papieskimi nadziejami? Jakie owoce przyniosły nadzieje pokładane przez Jana Pawła II w różnych wymiarach ludzkiej społeczności, w różnych częściach globu czy różnych zakresach misji pastoralnej Kościoła? Co dziś możemy wyczytać z Jego tekstów, dotyczących na  przykład Azji i tamtejszego Kościoła? Jakie nadzieje wyrażał w związku z rolą i sytuacją kobiet w świecie współczesnym i jak się one na dziś dzień realizują? Jak można dziś ocenić realizację – bądź jej brak – w zakresie postulatów Świętego Papieża wiążących się z kwestią ochrony stworzenia? odnośnie działań na rzecz ludzi młodych czy tych uzależnionych i cierpiących wskutek nałogów? nadziei związanych z budowaniem przestrzeni dialogu czy tworzeniem społeczeństwa solidarnego? z sytuacją w Ziemi Świętej? Wśród wielu opinii po śmierci Papieża Jana Pawła II słyszałem również i taką, że tą grupą w Polsce, która zignorowała nauczanie papieskie, są przede wszystkim środowiska uniwersyteckie, które przeoczyły fakt, że mamy do czynienia z najbardziej wpływowym polskim myślicielem w historii… Nasza monografia powstała w środowisku akademickim skupionym wokół Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego FIDES ET RATIO, mamy zatem nadzieję, że pozwoli ona powoli przezwyciężać takie opinie oraz zachęci innych do pogłębionej lektury dzieł naszego Wielkiego Rodaka.