Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Sens humanistyki dzisiaj

Niniejsza książka, która w skromnym wymiarze włącza się w toczącą się debatę nad powinnościami i rolą uniwersytetu w dziesięciolecie istnienia Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, miała być w zamyśle próbą „rachunku sumienia”, rozliczenia z uprawianymi przez nas dziedzinami nauki. Niemniej równie ważne albo i ważniejsze dla jej autorów było podjęcie obrony humanistyki, która w odbiorze społecznym (a także w optyce władzy) jest obecnie w niełasce.