Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej

Prezentowana książka to kolejna, po Roli monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI–XX, publikacja przygotowana z inicjatywy pracowników Katedry Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, skupiająca swoją uwagę na dziedzictwie kulturowym prawosławnej i greckokatolickiej społeczności dawnej Rzeczypospolitej. Do współpracy zaproszeni zostali także badacze z innych ośrodków z Polski, Ukrainy i Rosji. W przygotowanym tomie zebrane zostały drobne prace analityczne, dotyczące pojedynczych zjawisk kulturowych i wydarzeń historycznych. Omawiają one zagadnienia mniej znane, które jednak, jak elementy mozaiki, przyczynią się do ułożenia w niedalekiej przyszłości pełnego i wielobarwnego obrazu kulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej.