Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 10/2016

Październikowy numer „Bibliotekarza” w dziale „Artykuły” ma trzy teksty. Pierwszy z nich, Jak czytają i e-czytają Polacy? Magdaleny Paul, przedstawia zmianę zachowań czytelniczych w kontekście dostępu do e-tekstów. W kolejnym, Doświadczenia bibliotekarza na pograniczu Małgorzata Fitas prezentuje działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu związane z współtworzeniem Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska. W trzecim, Biblioteka czyli nie tylko książki Tomasz Pawlik omawia funkcje edukacyjne, kulturowe i integracyjne bibliotek, jako równorzędne do funkcji udostępniania książek. 


W numerze zamieszczamy wywiad z Agnieszką Dworak, laureatką VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2015, kierownikiem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Ciekawa rozmowa przynosi wiele informacji dotyczących codziennej pracy, realizowanych projektów oraz nowych inicjatyw i planów związanych zarówno z pracą, jak i życiem osobistym.


W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. W pierwszym z nich Teresa Leśniak omawia działania promocyjne na rzecz czytelnictwa najmłodszych użytkowników Krośnień-skiej Biblioteki Publicznej. Drugi tekst Bartosza Suwińskiego omawia bogatą i różnorodną działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. 


W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy relacje z konferencji zorganizowanych w maju 2016 r.: Ewy Madej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu Zdroju oraz Grażyny Dittrich z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. W ostatnim tekście Anna Piotrowska relacjonuje Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, które odbyło się w czerwcu 2016 r. 


W dziale „Prawo biblioteczne” zamieszczamy tekst Rafała Golata, poświęcony Ramom prawnym bibliotek „nienazwanych”. 


W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” prezentujemy tekst Sylwii Czub-Kiełczewskiej Zasady przeprowadzania sprawdzeń ze zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami.

Numer uzupełniają stałe działy „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.


Zapraszamy do lektury,
Redakcja „Bibliotekarza”