Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wstań luty-marzec 2017

W obecnym roku mija 30 lat istnienia dwumiesięcznika dla chorych „Wstań”. Idea powstania pisma, którego już 169. numer trzymamy w rękach, wyrosła z bezpośrednich spotkań sercańskich kleryków z ludźmi chorymi i potrzebującymi pomocy. Ponieważ program studiów seminaryjnych nie pozwalał na zbyt częste kontakty osobiste z chorymi, zrodził się pomysł docierania do ludzi cierpiących za pomocą słowa drukowanego, w formie listu, by w ten sposób móc częściej dodawać im otuchy i przekonywać, że cierpienie nie jest karą czy złem koniecznym, lecz mieści się w zamyśle miłości Pana Boga. Pierwszy egzemplarz takiego listu dla chorych ukazał się w kwietniu 1987 roku. Kolejne wydania nie posiadały jeszcze stałego tytułu. W maju 1989 roku ukazał się pierwszy numer pisma zatytułowany: „Wstań”. Są wśród nas tacy, którzy pamiętają bardzo skromną szatę graficzną początkowych wydań, zupełnie różną od tej, z której możemy się cieszyć i chlubić obecnie. Pomimo zmian zewnętrznych, stała pozostaje idea głoszenia Dobrej Nowiny ludziom chorym i potrzebującym. Jeszcze mocniej wybrzmiewa ona w tegorocznym temacie roku duszpasterskiego w Kościele w Polsce, który brzmi: „Idźcie i głoście”. Dla nas, księży sercanów, wezwanie to jest kontynuacją wołania założyciela, o. Leona Jana Dehona, by głosić miłość Bożą i budować w ten sposób królestwo Serca Jezusowego w duszach i w społeczeństwach. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że pozwala nam rozwijać dzieło rozpoczęte przed laty. Dziękujemy za pracę naszych poprzedników: redaktorów naczelnych, kleryków współtworzących to pismo, a nade wszystko za Czytelników, którzy przez te lata wiernie towarzyszą nam w tej drodze, często również współtworząc aktywnie to dzieło. Ufamy, że dalej cieszyć się ono będzie Bożym błogosławieństwem oraz życzliwością tych, do których jest skierowane.

ks. Leszek Poleszak SCJ
redaktor naczelny