Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Słowo wśród nas Nr 1 (281) 2017

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER CZASOPISMA OREMUS, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ TEKSTY LITURGII MSZALNEJ NA KAŻDY DZIEŃ.

Styczniowy numer „Słowa wśród nas” porusza zagadnienie świętości i naszego do niej dążenia. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” Kpł 20,7) – mówi Bóg, dlatego my, Jego dzieci, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo mamy stawać się świętymi. Kolejne artykuły mówią o tym, że droga świętości zaczyna się od modlitwy, co to znaczy „być świętym” i do czego świętość prowadzi.

W Magazynie z kolei, w związku z dorocznym Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan przypominamy postać ważną dla ruchu ekumenicznego - Pawła Couturiera, apostoła jedności chrześcijan. Podajemy także Hasło i sigla czytań mszalnych na ten Tydzień.

Ponadto zamieściliśmy świadectwa: protestantki o jej relacjach z parafią katolicką, uchodźców z Krymu - o konkretnym działaniu Boga w ich życiu oraz pełne entuzjazmu wspomnienie wolontariuszki ze Światowych Dni Młodzieży.

W numerze jak zawsze nie zabrakło Medytacji na każdy dzień do jednego z czytań oraz Kalendarza liturgicznego, opisu wybranej lektury oraz krzyżówki.