Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy w domu pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej jako miejsce zamieszkania i miejsce pracy łączy w sobie cechy prawdziwego domu i instytucji zatrudniającej, dbając szczególnie o wartości i emocje, z jakimi kojarzy się dom. Jest to dość trudne połączenie, jednak zawierające w sobie cały wachlarz emocji i wartości związanych zarówno z pracą z człowiekiem, jak też istotą domu jako miejsca bezpiecznego, miłego oraz ważnego dla człowieka, w tym mieszkańca domu pomocy społecznej. Mieszkaniec mimo swojego wieku, niepełnosprawności czy choroby odczuwa emocje, nawet gdy często nie rozumie komunikatów. Dlatego też troska o poczucie godności tego człowieka wysuwa się na pierwszy plan w funkcjonowaniu domu. Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w domu pomocy społecznej w dużej mierze zależy od ludzi – zwłaszcza atmosfery w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, od umiejętności współpracy w tym zespole, profesjonalizmu oraz od okazywania szacunku drugiemu człowiekowi.