Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Nomen mortui. Próba odczytania cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy

Tą publikacją Autorka przechowała dla potomnych pamięć o mieszkańcach Wierzbicy, przed wojną wsi niemal w całości ukraińskiej. Współczesnemu pokoleniu Polaków i Ukraińców przypomniała o znaczeniu dziedzictwa kulturowego Lubaczowszczyzny i Zamojszczyzny, jako części pogranicza polsko-ukraińskiego. Dokonała tego za pomocą fotograficznej inwentaryzacji ocalałych nagrobków cmentarza greckokatolickiego, uwzględniając dane z ksiąg metrykalnych przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, dzięki czemu zrekonstruowała część obrazu demograficznego przedwojennej Wierzbicy. […] Cennym wkładem Autorki jest odtworzenie historycznych napisów nagrobnych, będących odzwierciedleniem procesu formowania się literackiego języka ukraińskiego. Książka wskazuje na kierunek badań naukowych, które warto kontynuować, tym bardziej, że na terenie wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej zachowała się spora liczba starych cmentarzy będących nieocenionym źródłem wiedzy o kulturze Pogranicza.