Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Akcja Katolicka szkołą świętości. Wybrani święci i błogosławieni

Każdy człowiek ochrzczony jest wezwany przez Jezusa Chrystusa do świętości i znajduje we wspólnocie Kościoła wszystkie środki potrzebne do jej osiągnięcia. Nikt nie jest tej łaski pozbawiony. Świętość, pełna doskonałość, jest dziełem Boga. Jest ona nadprzyrodzonym darem, którego żadne stworzenie, żaden człowiek nie może zdobyć o własnych siłach ani na nią sobie zasłużyć. To sam Bóg nią obdarza, zgodnie ze swym zamysłem, ludzi  wszystkich stanów, ras i języków, wymagając jedynie (lub aż) wiernej współpracy z otrzymaną łaską.