Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Poradnik Bibliotekarza 11/2016

Na dworze deszczowo, ponuro, zimniej niż poprzednio, zatem dobry czas na bliższy kontakt z „Poradnikiem Bibliotekarza”. Tym razem polecam lekturę artykułów środowiskowych (zwłaszcza znakomicie napisany tekst Moniki Simonjetz o warsztatach zrealizowanych na podstawie książki Agnieszki Glinko Tutlandia) i metodycznych (interesujący tekst dr Wandy Matras nt.: W poszukiwaniu mądrości życia, w oparciu o który można realizować warsztaty dla młodzieży.

W numerze warto przeczytać:

    Od Nibylandii do Tutlandii. Z tekstem literackim w świat wartości

Ciekawa prezentacja warsztatów realizowanych w ramach regionalnego przedsięwzięcia w lubuskiem pt. „Projekt Tutlandia – bawimy się w bibliotece”. W 14 placówkach województwa lubuskiego odbyło się 20 spotkań dzieci z Tutką i Tutkiem – bohaterami książki Tutlandia. Atrakcji było co niemiara, każda biblioteka wyróżniała się oryginalnymi pomysłami. Oprócz lektury książki i jej interpretacji pojawiły się spacery, kino, zabawa w chowanego, skoki na trampolinie, itp. Mali czytelnicy na spotkaniach z autorką książki Agnieszką Ginko wykazywali się dobrą znajomością lektury, rzetelnym przygotowaniem do rozmowy z pisarzem, a bibliotekarze zadbali o odpowiedni wystrój sali, nawiązującej do książkowych ilustracji. Monika Simonjetz bardzo plastycznie i emocjonalnie przedstawiła dorobek bibliotek uczestniczących w tym programie, czytając tekst Czytelnik współuczestniczy w różnych sytuacjach życiowych rodzeństwa Tutki i Tutka.

    Blisko 500 rybniczan deklamowało Szekspira

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku słynie z interesujących pomysłów i znakomicie przygotowanych imprez, skupiających znaczną część mieszkańców. Tym razem artykuł dotyczy opisu zabawy w ramach Nocy Bibliotek pt. „Szekspir nocy letniej”. W klimat epoki elżbietańskiej wprowadziły stroje z XVI w., w które ubrani byli nie tylko aktorzy. Program był różnorodny: przedstawienie teatru „Niepokorni”, koncert muzyczny na harfę i obój, prelekcja nt. „Seks i przemoc w twórczości Szekspira”, kolorowanie gigantycznych szkiców, kiermasz u kupca weneckiego. Warto przeczytać ten materiał, podziwiając pomysł i wykonanie tegorocznej Nocy Bibliotek.

    Mediateka XXI wieku, czyli Tyska Książnica w nowym miejscu

Zaproszenie do zwiedzenia nowego budynku biblioteki przy ul. Piłsudskiego 16. Nowy obiekt mieści wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię multimedialną, dział dziecięcy z bajkoteką, dział muzyczny i książki mówionej, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe. Nowoczesny design placówki budzi zainteresowanie mieszkańców, co wyraża się w większej liczbie odwiedzających bibliotekę.

    W poszukiwaniu mądrości życia podróże do Krainy Bajkozofii. Program warsztatów dla młodzieży z elementami biblioterapii

Program wyróżniony Bonem Kultury Województwa Małopolskiego w roku 2015/2016, opracowany i realizowany przez dr Wandę Matras. Cele programu są bardzo bogate, pierwszy z nich (a jest ich 8) jest kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie odbioru wypowiedzi, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz wykorzystanie zawartych w nich informacji. Są one realizowane w oparciu o 10 scenariuszy. 5 scenariuszy jest opublikowanych w „Poradniku Bibliotekarza”, pozostałe w „Bibliotece w Szkole”, „Biblioterapeucie”. Scenariusze mogą być realizowane w oparciu o bajki filozoficzne z różnych kultur, będące źródłem uniwersalnych praw moralnych. Są znakomitymi pomocami metodycznymi, które można wykorzystać w pracy biblioterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Ponadto w numerze: artykuły problemowe (kolejny tekst o sieciach współpracy i samokształceniu nauczycieli bibliotekarzy, a także nt. platformy na rzecz edukacji dorosłych w Europie i indeksu cytowań w bazie Web of Science), relacje (Forum Młodych Bibliotekarzy), prezentacja wydawnictw fachowych, oficyn edytorskich, czasopism zawodowych. Jak zwykle zapraszamy do lektury felietonu Emeryka.

Życzę udanej lektury
Jadwiga Chruścińska