Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 11/2016

W listopadowym numerze „Bibliotekarza” dział „Artykuły” rozpoczyna tekst Jacka Wojciechowskiego Bibliokształceniowa ruletka. Autor stawiając pytanie „kiedy bibliotekarstwo stało się zawodem?” zastanawia się nad specyfiką zawodu i jego odrębnościami wobec innych profesji oraz analizuje zjawiska hamujące jego rozwój. W 2017 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzić będzie 100. rocznicę powołania. SBP to najstarsza organizacja zawodowa bibliotekarzy, która wykształciła wiele form pracy skierowanych do pracowników bibliotek, m.in. prowadząc działalność wydawniczą umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzom. W kolejnym artykule przedstawiamy działalność Wydawnictwa SBP. Dr Zbigniew Gruszka w artykule O Wydawnictwie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w przeddzień jubileuszu prezentuje działania oficyny wydawniczej SBP od 1917 r. do dnia dzisiejszego. W następnym artykule Regionalne zbiory cyfrowe na terenie województwa łódzkiego. Cz.1 Joanna Kantyka omawia najważniejsze inicjatywy związane z cyfryzacją regionalnych zasobów bibliotecznych bibliotek publicznych Łodzi i regionu.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy z nich Katarzyny Pawluk Wszystko dla Panów, czyli skrzydlata jazda prezentuje zorganizowaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu wystawę, której celem było przybliżenie dziejów husarii poprzez publikacje i prace rekonstrukcyjne płatnerza. Drugi Dobra współpraca… Reginy Sakrajdy przedstawia udział Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży w konkursie „Na dobry początek”.

W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy trzy teksty. Pierwszy z nich 82. Kongres IFLA Joanny Golczyk to relacja z tegorocznego Kongresu w Columbus. Autorka tekstu jest koordynatorem wolontariuszy w przyszłorocznym Kongresie IFLA we Wrocławiu. Zapraszamy polskich bibliotekarzy do udziału w 83. Kongresie IFLA w 2017 r. Na łamach „Bibliotekarza” i portalu SBP będziemy przekazywać informacje na ten temat. Drugi tekst 11. Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu autorstwa Karoliny Wieczorek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim przed¬stawia sprawozdanie z kolejnego spotkania młodych bibliotekarzy, pod hasłem „W bibliotece wszystko gra”. Ostatni artykuł Biblioteka Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze Jolanty Dybały z Filii Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim relacjonuje pobyt w tej bibliotece w ramach programu Erasmus+.

W dziale „Prawo biblioteczne” kolejny tekst Rafała Golata, tym razem poświęcony Umowie o pracę na zastępstwo pracownika.

Listopadowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają stałe działy, „W szufladzie bibliografa – bibliotekarza” to kolejny tekst Ewy Dombek poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zachęcamy do lektury,
Redakcja „Bibliotekarza”