Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 12/2016

Grudniowy numer „Bibliotekarza” prezentuje różnorodne tematycznie teksty, relacje i opinie. Dział „Artykuły” rozpoczyna artykuł dr Zofii Zasackiej Budowanie wspólnot czytelniczych – angielski projekt wspierający czytanie dla przyjemności. Autorka omawia projekt badawczy podjęty w Wielkiej Brytanii, którego celem było określenie rekomendacji dla działań mających przeciwdziałać spadkowi czytelnictwa uczniów w szkołach. Wnioski, jakie płyną z przebiegu projektu są ważne dla polskich bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych. W kolejnym artykule Harry Potter i przeklę¬ty... opis Wojciech Kowalewski opisuje trudności bibliotekarzy z bibliograficznym opracowaniem książki. W następnym artykule Miejsce awangardy w wizerunku książki. Tworzyć czy odtwarzać Artur Nowakowski rozważa dylematy związane z twórczością artystów awangardy w procesie tworzenia szaty graficznej książek. W tekście Regionalne zbiory cyfrowe na terenie województwa łódzkiego. Cz. 2 Joanna Kantyka omawia najważniejsze inicjatywy związane z cyfryzacją regionalnych zasobów bibliotek szkół wyższych, muzeów i archiwów, odwołuje się do źródeł cennych dla użytkowników poszukujących informacji.
W dziale „Wspomnienia” Ewa Dombek z Biblioteki Narodowej przybliża postać Janiny Wilgat, wybitnego bibliografa i redaktora Bibliografii polskiej 1901-1939, związanej z Narodową Książnicą ponad 50 lat.
W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy z nich Magdaleny Kokosińskiej Nie tylko dla naukowca przedstawia cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie dla użytkowników uczelni oraz czytelników spoza Uniwersytetu. W drugim 70-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Zuzanna Gruszczyńska omawia działalność biblioteki na rzecz miasta i regionu w minionych latach.
W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy trzy teksty. Pierwszy z nich to II Śląskie Targi Książki w Katowicach Przemysława Kasperkiewicza, drugi tekst Jubileuszowe spotkanie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES dr Barbary Warząchowskiej omawia jubileuszowe spotkanie poświęcone 25-letniej działalności Federacji. Ostatni artykuł Niematerialne zasoby bibliotek Emilii Czerniejewskiej i Marka Dubińskiego relacjonuje VII konferencję naukową, którą zorganizowała Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich wspólnie z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu.
W dziale „Prawo biblioteczne” kolejny tekst Rafała Golata, tym razem poświęcony zasadom powierzania pracownikom innej pracy.
W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewskiej omawia wykorzystanie przez bibliotekę Facebook’a, You Tuba’a oraz formularzy Google w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych.
Grudniowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają stałe działy Z życia SBP, W kilku słowach, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.
Zapraszamy do lektury,
Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia
oraz tego, co najlepsze w nadchodzącym Nowym 2017 Roku
życzy
Redakcja „Bibliotekarza”