Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Poradnik Bibliotekarza 1/2017

Rok 2017 jest okresem znamiennym dla polskiego bibliotekarstwa. Zbliża się rocznica stulecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uroczystości jubileuszowe przewidziane są w październiku. Z tej okazji redakcja „Poradnika Bibliotekarza” zainaugurowała w roku ubiegłym cykl „Sylwetki przewodniczących”; życie i działalność czołowych bibliotekarzy przedstawiono na szerokim tle niezwykle barwnych dziejów ogólnopolskiego związku bibliotekarskiego. Drugim wydarzeniem, o randze światowej są sierpniowe obrady IFLA we Wrocławiu i możliwość przedyskutowania najbardziej żywotnych problemów bibliotekarstwa na świecie. Na uwagę zasługuje jubileusz

200-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (maj 2017) – biblioteki o skomplikowanej, burzliwej historii, jednej z najznakomitszych placówek uniwersyteckich w Polsce.

W oczekiwaniu na ww. uroczystości zapraszam tymczasem do lektury numeru 1. W numerze warto przeczytać!

    Chłopcy coraz częściej wykluczają się z kultury czytelniczej – trendy w postawach czytelniczych nastolatków

Wszystkie trzy edycje badań czytelnictwa gimnazjalistów wskazują na znaczny odsetek nieczytających w szkołach chłopców. Można u nich zauważyć mniejszą motywację czytelniczą, barierą w odbiorze lektury jest trudny język czytanych tekstów, element kompetencji i samooceny umiejętności czytelniczej. Brak kontaktu z lekturą decyduje o trudnym awansie zawodowym w przyszłości. Młodzież nieczytająca wymaga wsparcia instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

    200 lat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Cz. 1

Martyna Figiel przedstawia początki powstania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (14 maja 1918 r.) i jej trudne dzieje, uzależnione od polityki władz w zaborze rosyjskim. Pierwszy okres rozkwitu placówki trwał do wybuchu powstania listopadowego, za udział w nim Polacy zapłacili wywozem cennych zbiorów (zrabowano ok. 90 tys. druków, 2 tys. rękopisów, kilkaset map, atlasów, numizmatów). W 1862 r. otwarto Szkołę Główną Królestwa Polskiego z biblioteką. Po zdławieniu powstania styczniowego nasilił się proces rusyfikacji, a w miejsce Szkoły Głównej powstał Uniwersytet Cesarski z językiem wykładowym rosyjskim. Z okresem jego działalności wiąże się nowoczesny na owe czasy budynek biblioteki, tzw. „stary BUW”. Odzyskanie przez Polskę niepodległości umożliwiło rozwój uniwersytetu i jego biblioteki. Kontynuacja cyklu w kolejnych numerach „PB”.

    Warto „BUW-ać”

Ciekawostki dotyczące współczesnej działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: Biblioteka dla Sów, czyli nocne udostępnianie zbiorów, Zapytaj nas online, Buwialnia (czytelnia dla mam i ich pociech), Tu BUWam – otwarta impreza dla szerokiej publiczności z udziałem aktorów, celebrytów, itp.

    Adam Łysakowski (1895-1952), wiedza, doświadczenie, kreatywność. Cz. 1

Kolejna sylwetka przewodniczącego ZBP, Adama Łysakowskiego, który zajmuje poczesne miejsce wśród najwybitniejszych polskich bibliotekarzy. Hanna Łaskarzewska przedstawia na szerokim tle historycznym życie i działalność zawodową autora Katalogu przedmiotowego. Bogate życie zawodowe, mobilność życiowa (praca we Lwowie, Wilnie, Poznaniu, zjazdy i konferencje), duża wiedza bibliotekarska i zamiłowania dydaktyczne, wszystkie te cechy predestynowały Łysakowskiego do objęcia tuż przed wybuchem II wojny światowej funkcji przewodniczącego Związku Bibliotekarzy Polskich.

    O co chodzi, czyli mini słownik gier planszowych

Temat gier planszowych jest hitem ostatnich lat. Biblioteki nabywają gry do zbiorów biblioteki, udostępniają je na miejscu, organizując spotkania, festiwale, konkursy. Przy bibliotekach powstają kluby gier planszowych. Ta problematyka ma swoją terminologię, wiele haseł pochodzi bezpośrednio z języka angielskiego. W artykule Andrzej Januszewski wyjaśnia znaczenie najważniejszych pojęć, z którymi bibliotekarz może się zetknąć podczas poszukiwań określonych gier, a mini słownik pomoże w sprawniejszym poruszaniu się po świecie gier planszowych.

Zwiedzamy biblioteki:

    Oddział dla Dorosłych. Filia nr 4 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej po modernizacji

Projekt aranżacji wnętrza zakładał stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej przestrzeni z zachowaniem elementów wystroju historycznego, nawiązującego kolorystyką do mody z lat 60. XX w. Warto zwiedzić bibliotekę usytuowaną w centrum Nowej Huty.

Ponadto w numerze: materiały środowiskowe, recenzje wydawnicze, o nagrodzie NIKE dla Bronki Nowickiej, teksty metodyczne, felieton Emeryka.

Jadwiga Chruścińska

Z okazji Nowego 2017 Roku spełnienia najpiękniejszych życzeń, szczęścia, radości, udanych przedsięwzięć zawodowych życzy redakcja „Poradnika Bibliotekarza”