Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 2/2017

Lutowy numer „Bibliotekarza” zawiera wiele interesujących i ważnych tekstów zarówno z punktu widzenia praktyki zawodowej, jak i wiedzy ogólnej, wzbogacającej kompetencje pracowników bibliotek. Dział „Artykuły” rozpoczyna tekst dr. Jarosława Packa z Biblioteki Narodowej Pola 336, 337 i 338 w formacie MARC 21. Autor omawia wprowadzone od października 2015 r. w rekordach bibliograficznych BN trzy nowe pola. Celem tej zmiany jest ułatwienie poszukiwań w katalogu bibliotecznym zbiorów o określonej formie zawartości, sposobie odtwarzania oraz rodzaju nośnika. W następnym artykule Promocja działań bibliotek na Facebooku Edyta Kosik przedstawia rolę portali społecznościowych w promowaniu działalności bibliotek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę Facebooka. Zdaniem Autorki prowadzony przez bibliotekę profil na Facebooku to możliwość szerokiego kontaktu z jej otoczeniem, informowania o dokonaniach biblioteki, a także pozyskiwania nowych czytelników. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy trzy artykuły. Pierwszy z nich Bogdana Kocurka Biblioteczna Grupa Wyszehradzka przedstawia bogatą i różnorodną współpracę Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej z bibliotekami węgierskimi w Szolnok w 2016 r., ogłoszonym Rokiem Kultury Węgierskiej. Na podkreślenie zasługuje też wieloletnia współpraca Książnicy z bibliotekami w Żylinie w Republice Słowackiej oraz we Frydku Mistku w Czechach. Drugi Jubileusz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile Mirosławy Michałek prezentuje działalność placówki na przestrzeni minionych 60 lat, aktywnej zarówno w mieście, jak i regionie. Autorka w sposób szczególny ukazuje rolę bibliotekarzy w kształtowaniu losów książnicy. Trzeci tekst Karoliny Doliby Literatura jest kobietą? omawia 47. Rybnickie Dni Literatury, które odbyły się jesienią 2016 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku przygotowując cykliczną imprezę, tym razem postawiła na kobiety piszące książki. W dziale „Sprawozdania i relacje” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich Erasmus+ w Portugalii Anny Stach-Siegieńczuk i Moniki Zagrodnik to relacja z pobytu na Uniwersytecie Lizbońskim. Autorki tekstu poznały działalność 14 bibliotek wydziałowych i instytutowych tej największej uczelni w Portugalii. Drugi tekst Długi weekend z książką w Krakowie autorstwa Przemysława Kasperkiewicza przedstawia obszerne sprawozdanie z 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które odbyły się w 2016 r. W MTK uczestniczyło 700 wystawców z 25 krajów, 68 tys. odwiedzających tę imprezę mogło uczestniczyć w spotkaniach autorskich z 759 osobami. Ostatni artykuł Biblioteka to ja! Ewy Baranowskiej, Anny Wejman i Jolanty Zwierzyńskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi relacjonuje przebieg 7. Kongresu bibliotek, organizowanego przez FRSI w listopadzie 2016 r. w łódzkiej Fabryce Sztuki. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata, tym razem poświęcony Wybranym aspektom prawnym aktywności reklamowej w praktyce bibliotek. Natomiast w dziale „Refleksje bibliotekarza prawnika” przedstawiamy tekst Bolesława Howorki O wykładni, opiniach oraz o… zawodzie bibliotekarza.

Lutowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają stałe działy „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zachęcamy do lektury,
Redakcja „Bibliotekarza”