Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 3/2017

W marcowym „Bibliotekarzu” proponujemy różnorodną tematykę związaną ze współczesnymi problemami polskiego bibliotekarstwa. Dział „Artykuły” rozpoczyna tekst Emilii Dulczewskiej-Maszoty z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego Biblioteki oddolne – efemeryda czy zwiastun przyszłości? Autorka przedstawia inicjatywy budowania przez stowarzyszenia, fundacje lub osoby o podobnych zainteresowaniach „swoich miejsc”, które chętnie odwiedzają i korzystają ze zgromadzonego tam księgozbioru. Ta pasja budowania miejsca z książką umacnia bądź przywraca więzi sąsiedzkie, integruje społeczeństwo lokalne, daje możliwość przynależności do grupy osobom potrzebującym wsparcia i akceptacji. W następnym artykule Broszkiewicz ilustrowany Artur Nowakowski przedstawia twórczość tego poczytnego pisarza dla młodzieży poprzez prace ilustratorów jego książek, tj. Ewy Salamon, Janusza Stannego czy Gabriela Rechowicza. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy z nich Katarzyny Pawluk Pięć wieków księgoznaku polskiego przedstawia interesującą wystawę prac Krzysztofa Marka Bąka bielszczanina, grafika, autora księgoznaków i ekslibrisologa. Wystawa została zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu w 2016 r. z okazji 500-lecia powstania pierwszego polskiego ekslibrisu. Drugi tekst Biblioteka XXI wieku – nowe wyzwania, nowe pomysły Moniki Majewskiej-Szymkowiak prezentuje działalność Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie w województwie wielkopolskim. Placówka działa od 1991 r. w ramach Centrum Kultury, od 2013 r. w nowoczesnym budynku, specjalnie zaprojektowanym dla całej instytucji. W dziale „Sprawozdania i relacje” zamieszczamy dwa teksty. Pierwszy z nich Biblioteka publiczna a jej współczesny użytkownik Lucyny Kloczkowskiej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie to relacja z ubiegłorocznej konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych w województwie podkarpackim. Kolejne już spotkanie odbyło się w Stalowej Woli, a gospodarzem była Miejska Biblioteka Publiczna. Drugi tekst Nowe narzędzia indeksowania w bibliografii regionalnej autorstwa Joanny Gaworskiej-Wandas przedstawia sprawozdanie z 35. ogólnopolskiego spotkania bibliografów zrzeszonych w Zespole do spraw Bibliografii Regionalnej ZG SBP, które odbyło się w 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Jego tematem były nowe narzędzia indeksowania w bibliografii regionalnej, w tym rola deskryptorów Biblioteki Narodowej. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata na temat Umowy zlecenia a minimalnej stawki godzinowej, natomiast w „Ochronie danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” kolejny artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Newsletter biblioteczny: błędy i pułapki.

W dziale „W szufladzie bibliografa – bibliotekarza” Ewa Dombek z Biblioteki Narodowej w artykule Bibliografia, czyli czas, cierpliwość i … puzzle prezentuje rozterki bibliografa przy prowadzeniu prac bibliograficznych.

Marcowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają: Z życia SBP, W kilku słowach, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.