Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Teologia i film. Perspektywy badawcze

Nikt nie domaga się dzisiaj, aby kino oferowało nam bezpośredni wykład traktatów teologicznych, zajmowało się meandrami dogmatów kościelnych, dosłownie ekranizowało teksty Ewangelii. Problematyka teologiczna w filmie, którą często określa się jako metafizyczną albo transcendentną, na pierwszy rzut oka może nie mieć nic wspólnego z klasyczną teologią, co nie oznacza, że nie podejmuje ona ważkich problemów życia człowieka. Książka Teologia i film. Perspektywy badawcze teologię rozumie szerzej niż tylko „naukę o Bogu”. Jest to przecież jednocześnie „nauka o człowieku” który do Boga zmierza, nawet wtedy gdy boryka się z trudnościami swojej niewiary. Przyjmuje także możliwość zaistnienia w filmie locus theologicus, a więc argumentów dla teologicznego rozumowania (potrzebnych zresztą nie tylko teologom) – takich jak kryteria prawdy, zmysł wiary i rozeznanie „znaków czasu”.
o. prof. Witold Kawecki CSsR