Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Poradnik Bibliotekarza 4/2017

Stereotyp bibliotekarza – rozważania terminologiczne

Problemy związane z wizerunkiem współczesnego bibliotekarza są często przedmiotem dyskusji w tym środowisku zawodowym. Zastanawiamy się jaki jest bibliotekarz i jaki powinien być. Artykuł Alicji Januszkiewicz wychodzi naprzeciw tym zainteresowaniom i porządkuje zagadnienia terminologiczne dotyczące pojęć wizerunku i stereotypu, wskazując na ich różnice. Autorka przeanalizowała dostępne dla odbiorcy wydawnictwa informacyjne (słowniki, encyklopedie) w Polsce i Czechach. W wielu wydawnictwach definicja zawodu Bibliotekarza jest już nie aktualna i nie prezentuje ona przemian występujących w zawodzie. Nieco lepiej sytuacja w tym zakresie ma miejsce w publikacjach czeskich. W oparciu o zebrane dane autorka opracowała własną definicję, uwzględniającą specyfikę pracy w bibliotekach różnych typów oraz nowe umiejętności zawodowe, np. bibliotekarz systemowy, infobroker informacji. Wskazała na konieczność propagowania nowego wizerunku bibliotekarza nie tylko w społeczeństwie polskim.

Adam Łysakowski (1895-1952) – wiedza, doświadczenie, kreatywność. Cz. 3

Kontynuacja cyklu „Sylwetki przewodniczących SBP”, pióra Hanny Łaskarzewskiej. Kolejna część poświęcona jest działalności Łysakowskiego po zakończeniu II wojny światowej, przedstawiona na tle szerokiej panoramy działań polskich bibliotekarzy w zakresie organizacji bibliotekarstwa polskiego w pierwszych latach powojennych.

100 lat Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie

Rok 2017 jest rokiem Władysława Biegańskiego (100. rocznica śmierci), wielkiego lekarza, filozofa, logika – patrona Biblioteki Publicznej w Częstochowie. W artykule Anna Boraczyńska przedstawia bogatą historię biblioteki, od 1916 r. po dzień dzisiejszy, zwracając uwagę na liczne przeprowadzki, z którymi wiąże się poprawa warunków pracy. W 1974 r. biblioteka otrzymała cały budynek przy Al. Najświętszej Maryi Panny 22, co pozwoliło na modernizację prac, powiększenie księgozbioru, wzrost liczby czytelników oraz zainicjowanie nowych form działalności na rzecz społeczności częstochowskiej.

Zwiedzamy biblioteki:

Biblioteka Obcojęzyczna WBP – w Opolu. Biblioteka w nowej, większej siedzibie, zbiory 30 tys. wol., 14 obcojęzycznych tytułów czasopism, 52 tys. odwiedzin (2016 r.), miejsce spotkań, kontaktów z cudzoziemcami mieszkającymi w Opolu, bogata działalność kulturalna. 

Ponadto w numerze: refleksje bibliotekarza nt. zawodu i współczesnej biblioteki, kolejny artykuł nt. gier planszowych, tym razem o grach towarzyskich dla większej grupy, recenzje książek zawodowych, materiały środowiskowe i metodyczne i oczywiście felieton Emeryka.