Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 4/2017

W kwietniowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy teksty omawiające ważne zagadnienia związane z zawodem bibliotekarza, organizacją pracy bibliotek i ich aktywnością. Dział „Artykuły” rozpoczyna tekst dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji w Polsce. Krajobraz po „deregulacji”. Autor omawia sytuację prawną w zakresie kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji przed „deregulacją”, jej skutki oraz wyzwania związane z tą zmianą, przed jakimi obecnie stają ośrodki kształcenia bibliotekarzy.

Artykuł Kompetencje przedmiotowe w bibliotece naukowej Małgorzaty Bródki z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu omawia doświadczenia w zakresie kompetencji przedmiotowych bibliotekarzy z punktu widzenia zarządzania zbiorami, wiedzy o użytkowniku i komunikowania się z nim. Autorka podkreśla znaczenie jakości w doskonaleniu i przekazywaniu wiedzy o źródłach informacji. W dziale „Wspomnienia” prezentujemy sylwetkę Edwarda Stettingera, pioniera Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, aktywnego bibliotekarza i dydaktyka. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy dwa artykuły. Pierwszy z nich Zofii Baster W bibliotece tętni życie przedstawia Gminną Bibliotekę Publiczną w Racławicach w województwie małopolskim, aktywną w społeczności lokalnej. Drugi Odczytywali Paruszowiec i przypominali historię dzielnicy Karoliny Doliby prezentuje działalność Filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku. Placówka w 2016 r. realizowała projekt związany z historią dzielnicy, jej znaczeniem dla miasta i mieszkańców. W dziale „Sprawozdania i relacje” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich Małopolskie Forum Bibliotek – wspólnie znaczy lepiej Aleksandry Prokop-Kacprzak z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie to relacja z ubiegłorocznej konferencji zorganizowanej z inicjatywy środowiska bibliotekarskiego Krakowa. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z różnych typów bibliotek oraz przedstawiciele nauki. Drugi Polubić czytanie autorstwa Jolanty Winnickiej to sprawozdanie z III Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego, które odbyło się w 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Trzeci Niemieckie i angielskie biblioteczne ośrodki informacyjne Agnieszki Adamiec z Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie omawia funkcjonowanie bibliotek w Niemczech i Wielkiej Brytanii, odwiedzanych w ramach odbywanych praktyk. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata, tym razem poświęcony Aspektom archiwalnym działalności bibliotek. Natomiast w dziale „Refleksje bibliotekarza prawnika” kolejny artykuł Bolesława Howorki Czy bibliotekarz musi mieć odpowiednie kwalifikacje?

Kwietniowy numer „Bibliotekarza” kończą „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.