Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich

Inspiracją do tej publikacji było Seminarium Śląskie, które już po raz dwudziesty pierwszy odbyło się jesienią 2016 roku, a którego tematem przewodnim były właśnie migracje  Ta trzydniowa konferencja naukowa jest okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczenia dla rozwoju Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej specyfiki tego regionu. Seminarium Śląskie to jedna z najważniejszych inicjatyw poświęconych tematyce śląskiej i niemiecko-polskiej na Górnym Śląsku, to swoiste forum, na którym spotykają się naukowcy, przedstawiciele mniejszości niemieckiej, polskiej większości, a także zaproszeni z zagranicy goście.