Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 5/2017

W majowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy teksty dotyczące różnych obszarów działalności bibliotek oraz projektów i programów realizowanych dla bibliotek i przy ich współudziale, m.in. przez Bibliotekę Narodową, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Dział „Artykuły” rozpoczyna tekst dr hab. Ewy Głowackiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. Rozwój polskich inicjatyw związanych z oceną jakości bibliotek publicznych na tle doświadczeń zagranicznych. Autorka omawia prowadzone w Polsce projekty związane z badaniami jakości bibliotek publicznych w obszarach funkcjonalności, satysfakcji użytkowników, a także wpływu bibliotek na otoczenie społeczne i ekonomiczne na tle inicjatyw międzynarodowych. Następny artykuł Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w Europie – formy prezentacji Jolanty Hys i Joanny Kwiatkowskiej z Biblioteki Narodowej przedstawia rolę UKD w opracowywaniu dokumentów w bibliotekach na całym świecie. Autorki zwracają szczególną uwagę na nowoczesne formy kartotek wzorcowych, odwołują się do struktury hierarchicznej UKD w stale uzupełniających wykazach działów czy publikowanego UKD w Linked Data, jego wizualizacji i wielojęzyczności odpowiedników słownych do symboli. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy trzy teksty. Pierwszy z nich Małgorzaty Wójtowicz Historyczne zbiory Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przedstawia cenne kolekcje biblioteki, tj. stare druki oraz zbiory z XIX w. Drugi, Na początku było SŁOWO Moniki Simonjetz nawiązujący do refleksji profesor Joanny Papuzińskiej na temat współczesnej poezji dla dzieci, z którymi mogli się zapoznać uczestnicy konwersatorium bibliotekoznawczego zorganizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Trzeci tekst Joanny Żółtowskiej E-seniorzy przełamują bariery przedstawia realizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu różne formy działania skierowane do tej grupy użytkowników, w tym spotkania i warsztaty umożliwiające im poznawanie zagadnień związanych z poruszaniem się w świecie cyfrowym. W dziale „Sprawozdania i relacje” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich Warsztaty rzecznicze IFLA Magdaleny Gomułki z Biblioteki Śląskiej w Katowicach to relacja z ubiegłorocznego spotkania zorganizowanego w siedzibie IFLA w Hadze, poświęconego projektowi International Advocacy Programme (IAP), którego głównym celem jest wzmocnienie wizerunku i działalności bibliotek publicznych zgodnych z postanowieniami Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Drugi tekst Komunikacja w środowisku naukowym autorstwa Ewy Sąsiadek to sprawozdanie z X konferencji studencko-doktoranckiej Koła Naukowego Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbyła się w grudniu 2016 r. Trzeci, Biblioteka – dobre miejsce Krystyny Gliwy przedstawia etapy rozwoju Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w minionych 70-ciu latach. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Wynagradzanie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Majowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają działy: „O bibliotekach w prasie”, „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.