Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską

Przedstawiona rozprawa to finalny wynik wieloletnich dociekań badawczych dr Joanny Zegzuły-Nowak dotyczących potyczek Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską. […] Lektura całości rozprawy utwierdza mnie w przekonaniu, że mam do czynienia z pracą wartościową, oryginalną w sposobie prezentacji i analizy twórczości Elzenberga (także wielu zagadnień podejmowanych przez szkołę lwowsko-warszawską) i w pełni samodzielną. Czytelnik dostanie do rąk książkę o klarownej strukturze problemowej, organizowanej wedle dającego się wyraźnie odczytać zamysłu metodologicznego (zamysł merytoryczny jest oczywisty i jasno wyeksplikowany tytułem rozprawy i słowem wprowadzającym).
z recenzji prof. Włodzimierza Tyburskiego