Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wstań grudzień 2015-styczeń 2016

Przed nami święta Bożego Narodzenia. Ponownie pochylimy się nad tajemnicą Słowa Wcielonego. Wsłuchamy się z wiarą w głos pasterza: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,10-12).

Atmosfera tych świąt jest szczególna. Powrócą dobre wspomnienia z dzieciństwa, kiedy przy wigilijnym stole było dość ciasno, bo rodzina była jeszcze w komplecie. Potem Msza pasterska, kolędowanie i radość rozpierająca serce. A Jezus był naprawdę malutki, owinięty w pieluszki i leżący w żłobie. Trzeba wielu lat, aby się zestarzeć w miłowaniu Boga, zapłakać nad pustymi miejscami przy wigilijnym stole i z zaciśniętym gardłem zaśpiewać kolędę. Trzeba stać się dorosłym, aby dostrzec całe duchowe bogactwo Bożego Narodzenia, a w betlejemskiej szopie zobaczyć Syna Bożego, Zbawiciela świata. Trzeba dojrzeć duchowo, aby już z Betlejem dostrzec górę Nadziei, Golgotę, na której Syn Boży dopełni tajemnicy odkupienia.

Dziękujmy Bogu Ojcu za dar Jednorodzonego Syna i Jego Niepokalanej Matki. Jezus Chrystus jest naszym życiem i zmartwychwstaniem. To dla nas Syn Boży znowu staje się Człowiekiem, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Żyjmy na co dzień tą nadzieją, którą rozpalamy w sobie, stając przy betlejemskim żłóbku. Nie snujmy marzeń o świecie idealnym, bez bólu, cierpienia i śmierci, ale wyraźmy naszą osobistą zgodę na życie w pełnej zależności od woli Bożej. Dla nas dzisiaj „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Niech ta obecność Nowonarodzonego umacnia Was, drodzy chorzy, na trudnych drogach Waszej ziemskiej pielgrzymki. W tym szczególnym czasie Kościoła – Roku Miłosierdzia – niech każdy z Was doświadczy Jego miłości, która pociesza, przebacza i daje nadzieję.


ks. Radosław Warenda SCJ
z-ca redaktora naczelnego