Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Rozpoznaj swoje dziecko we mnie… Rzecz o poronieniu samoistnym dziecka i jego pogrzebie

Autor podjął wyjątkowo trudne zagadnienie o wysokiej randze psychologicznej, społecznej i moralnej. Dokonał wielostronnej i interdyscyplinarnej analizy poronienia samoistnego, stanowiącego niepowodzenie prokreacyjne o znaczącym zasięgu społecznym. Wykazał przy tym postawę głębokiego szacunku i delikatności, tak wobec dziecka, jak i jego rodziców cierpiących z powodu śmierci potomstwa, które miało się narodzić. Jego praca naukowa wzbogacona została w potrzebny społeczeństwu element oddziaływania o charakterze dydaktycznym. […] Wiedza autora i dokonana przez niego prezentacja tematu nie ograniczają się do suchych faktów teoretycznych, ale przekazywane są w sposób umożliwiający nabycie lub pogłębienie jedynej słusznej postawy, jaką człowiek jest winien drugiemu człowiekowi – postawy miłości. Autor prowadzi czytelnika od faktu poronienia do pogrzebu dziecka poronionego. Ukazuje istotność prawidłowych postaw społecznych w niepowodzeniu położniczym, będących konsekwencją uznania osobowej godności człowieka.
Z recenzji dr hab. Urszuli Dudziak, prof. KUL