Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wolność, Równość, Morderstwo. Zbrodnie Rewolucji Francuskiej

Rewolucję Francuską uważa się za symbol demokracji i tryumf praw człowieka. Tymczasem rewolucyjną codziennością były zbrodnie i krwawe prześladowania tych, których uznawano za wrogów nowego porządku. Ofiarami rewolucyjnego aparatu represji kierowanego przez takich fanatyków jak Robespierre, Saint-Just i Marat stało się 40 000 osób: ściętych, rozstrzelanych, zamęczonych lub też zlinczowanych bez sądu. Do tego dochodzi 100 000 ofiar kampanii odwetowej w katolickiej Wandei, od dawna określanej przez historyków francuskich mianem ludobójstwa. Niemiecki historyk, ks. dr Horst Gebhard zebrał najnowsze wyniki badań, po raz pierwszy prezentując je szerszemu kręgowi czytelników i ukazując w tej książce przerażający obraz Rewolucji Francuskiej - mroczną historię dziesięcioletniego władania tyranii i przemocy…

Horst Gebhard urodził się w roku 1939 w Bad Kreuznach. Studiował teologię w Mainz i Tübingen. Publikował liczne artykuły na tematy historyczne, m.in. w tygodniku „Christ in der Gegenwart”. Jest współautorem opracowania na temat bojownika ruchu oporu Adolfa Reichweina. Uhonorowany tytułem biskupiego radcy duchownego, Ksiądz Gebhard mieszka jako rezydent w Friedbergu (Hesja).