Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Jestem Królową Polski

300 lat temu dokonano pierwszej poza Rzymem koronacji obrazu Matki Bożej. Miało to miejsce w 1717 roku na Jasnej Górze, gdzie cudowną ikonę Matki Bożej Częstochowskiej ozdobiono koronami papieża Klemensa XI. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych i patriotycznych ówczesnej Polski, podkreślające znaczenie, jakie dla naszego narodu ma Królowa Polski, Maryja, której wierność ślubował i którą za Królową Polski obrał w 1656 roku król Jan Kazimierz.
Książka przedstawia niezwykłe dzieła Matki Bożej Królowej Polski w historii naszej Ojczyzny, ukazując w jak szczególny i nadprzyrodzony sposób Maryja sama obrała nasz kraj za swoje królestwo, objawiając się jako Królowa Polski włoskiemu jezuicie Giulio Mancinellemu, jak broniła nas w kluczowych momentach naszych dziejów, w jaki sposób nasze zawierzenie się Jej opiece i wierność złożonym ślubom oddania się na Jej służbę pomagały ratować Polskę z niebezpieczeństw, odbudować ją z popiołów i walczyć o odzyskanie prawdziwej niepodległości.
dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, historyk, autorka książek: Czarna księga Kresów (2012], Żołnierze wyklęci (2013), Wołyń we krwi 1943 (2013), Żołnierze Niepodległości 1914-1918 (2013), Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944 (2014), Powstanie Warszawskie 1944. Gloria Victis (2014), III Rzesza. Zbrodnia bez kary (2015), Józef Piłsudski 1867-1935. Wszystko dla Niepodległej (2015), Bohaterskie akcje Żołnierzy Wyklętych (2016), Jestem Andrzej Bobola (2016). Współautorka książki W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach (1917-1956J (2010) oraz serii książek historycznych dla dzieci Kocham Polskę.

...w wigilię święta Wniebowzięcia NMP, 14 sierpnia 1608 roku, w czterdziestą rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki, w neapolitańskim klasztorze jezuitów Gesu Nuovo, w czasie wieczornych rozmyślań o. Juliusz Mancinelli zobaczył nagle Maryję odzianą w purpurowy płaszcz, z Dzieciątkiem Jezus na ręku i klęczącego u Jej stóp polskiego jezuitę. Zachwycony zakonnik zawołał: „Wniebowzięta! O Królowo Wniebowzięta, módl się za nami", ale Matka Boża odpowiedziała: „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie". Słysząc to, ojciec Juliusz wykrzyknął: „Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!" Wtedy Maryja spojrzała z miłością na klęczącego przed Nią Stanisława Kostkę, i rzekła: „Jemu tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz, mój Juliuszu". Uradowany jezuita odtąd zawsze modlił się słowami: „Królowo Polski, módl się za nami" i zapewniał, że „Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza". O objawieniu powiedział przełożonym zakonu, a komisja powołana przez władze kościelne do zbadania tych wizji, po roku uznała je za prawdziwe. Ojciec Mancinelli opowiedział też o swoim widzeniu przyjacielowi z Polski, jezuicie Mikołajowi Łęczyckiemu, który tę radosną wiadomość przekazał królowi Zygmuntowi III Wazie i współbraciom, w tym znanemu i wybitnemu kaznodziei ks. Piotrowi Skardze...
fragment książki