Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Cycerona i Jana Pawła II myślenie o starości

Książka stanowi dzieło nowatorskie, głównie ze względu na odkrycie, rzetelne uzasadnienie i pełniejsze wyeksponowanie zależności między dwoma utworami poświęconymi problematyce starości. W dotychczasowej literaturze brakowało opracowania, które w sposób całościowy ukazywałyby związek między dziełem Cycerona i dokumentem papieskim.
ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny