Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki

Library is a growing organism. Use what you know, learn what you don’t know, engage in new ways” (Ranganathan S.R., 1931)
Skąd on to wiedział 86 lat temu?! Gdy nie tylko w Indiach, ale i w Europie XIX-wieczny model biblioteki akademickiej trwał niezmienny, a maszyna do pisania na biurku bibliotekarza była ekstrawaganckim gadżetem.
Dzisiaj i my wiemy i zmieniamy się, tak jak chciał Ranganathan, tak jak przeobrażają się biblioteki i czytelnicy, aby lepiej funkcjonować w świecie pędzących technologii informacji i komunikacji naukowej.
Na jubileusz 15-lecia istnienia NUKAT – centralnego katalogu polskich bibliotek naukowych i akademickich oddajemy do rąk Koleżanek i Kolegów Katalogerów odnowione i zmienione, już czwarte wydanie polskiej wersji „Formatu MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki”. Instrukcja w obecnym kształcie to z jednej strony wyraz respektu wobec dorobku polskich teoretyków opracowania formalnego zbiorów bibliotecznych, z drugiej strony uznanie triumfującej rewolucji RDA – wynik jest kompromisem a jego ocenę pozostawiamy praktykom.
W imieniu Zespołu Autorów i Centrum NUKAT BUW życzę twórczego i przyjemnego korzystania z „Formatu…” w codziennej pracy.