Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Oremus Nr 7 (250) 2017

Kościół, który św. Paweł nazywa Ciałem Chrystusa (np. Ef 1,22-23), jest podstawowym znakiem Jego obecności w świecie. W Kościele zaś szczególne znaczenie mają znaki sakramentalne, stanowiące oś całego życia liturgicznego. „To, co było widzialne w naszym Zbawicielu, zostało teraz zawarte w sakramentach” – powiedział św. Leon Wielki w kazaniu na wniebowstąpienie. Widzialne znaki sakramentalne są więc kontynuacją człowieczeństwa Chrystusa.
W odpowiedzi na prośby Czytelników od lipca br. powracamy w liturgicznym ABC do Mszy świętej. W kolejnych tekstach Maciej Zachara MIC przyjrzy się całej celebracji, od naszego wejścia do kościoła, przez obrzędy mszalne, aż do opuszczenia świątyni po zakończonej liturgii – pod kątem szeroko rozumianych znaków (osoby, gesty, postawy, przedmioty itd.).
Autor podejmie m.in. takie tematy, jak: niedziela – znak święta; znak świątyni, wody święconej i wnętrza świątyni; znak zgromadzenia liturgicznego; chwile ciszy; skłony głową, pochylenie ciała; postawa stojąca i siedząca; osoby proklamujące słowo; symbolika chleba i wina; procesja z darami; gesty oranta; gesty na Per ipsum i podczas „Ojcze nasz”; znak pokoju; Agnus Dei – znak Baranka; Komunia święta – znak Uczty, postawa ciała, do ust czy na dłoń, dwie Postacie, dary aktualnie konsekrowane; błogosławieństwo, rozesłanie – znak misji.
W lipcowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – autorstwa Andrzeja Hejnowicza OFMConv;
- modlitwy wiernych przygotowane przez małżeństwa z Domowego Kościoła z Piaseczna;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin, jadwiżanka, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:
Czy to, że lipiec jest miesiącem czci Krwi Chrystusa, powinno się jakoś przejawiać w liturgii?
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.
W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC rozpoczyna nowy cykl tekstów. W numerze zamieszczamy pierwsze z rozważań wprowadzających. „Kościół, który św. Paweł nazywa Ciałem Chrystusa (np. Ef 1,22-23), jest podstawowym znakiem Jego obecności w świecie. W Kościele zaś szczególne znaczenie mają znaki sakramentalne, stanowiące oś całego życia liturgicznego” – przypomina ks. M. Zachara MIC.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” przybliża temat instrumentów muzycznych w psalmach.
Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przedstawia „Noli me tangere” (Fra Angelico).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.