Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Tajemnice duszy. Michaił Wrubel i psychoanaliza

Interferencja pomiędzy sztuką a psychologią, jaką uświadomili nam ponad sto lat temu Sigmund Freud i Carl Gustav Jung, zachodzi nie tyle w planie estetyki, co w sferze emocji. Dzieło sztuki stanowi bowiem wytwór czynności psychicznych i z tego właśnie względu może być poddawane analizie psychologicznej. Istnieje jednak pewne ograniczenie, które Jung – architekt psychologii analitycznej – wywodził z istoty procesu twórczości artystycznej: „przedmiotem psychologii może być tylko ta część sztuki, która przejawia się w procesie twórczości artystycznej, natomiast nie może być nim inna jej część, która stanowi właściwą istotę sztuki”. Stąd też analiza psychologiczna może objąć jedynie zjawiska emocjonalne i symboliczne obecne w dziele sztuki, co sprawia, że wchodzi ona jako pomocnicze narzędzie analizy w symbiozę z oglądem estetycznym, formalnym i semantycznym dzieła.