Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Chrystologia w perspektywie Mitu Trojańskiego

Współczesny renesans zainteresowania mitami sprawił, że na nowo zaczęto sięgać nie tylko do mitologii greckiej czy rzymskiej, ale także do mitów o zasięgu lokalnym. Na nowo odzyskano dla kultury mit, odkrywając jego wartość. Efektem takiej pozytywnej postawy wobec mitu są najnowsze wydania Homerocentonów, dzieł łączących Biblię z poematami Homera, ukazujących znane ewangeliczne tematy w języku Iliady i Odysei. Te poetyckie utwory, pochodzące z pierwszych wieków chrześcijaństwa, są dowodem na odwagę chrześcijan, którzy nie bali się zaprezentować orędzia chrześcijańskiego w języku mitów.
Książka poświęcona jest chrystologii wyłaniającej się z kart Homerocentonów. Prezentuje Jezusa Chrystusa, odwołując się do języka i metaforyki opiewanego przez Homera mitu trojańskiego. Ukazuje zarówno podobieństwa, jak i różnice między Biblią a poematami Homera, między ewangelicznymi perykopami, a wydarzeniami opisanymi na kartach Iliady i Odysei, między bohaterami spod Troi a osobą Jezusa Chrystusa. Monografia nie ma jednak jedynie wartości historycznej, dokumentującej odwagę i wysiłki  ewangelizacyjne pierwszych chrześcijan, lecz stanowi inspirację do podejmowania podobnych prób także dzisiaj, aby ludziom różnych kultur pomóc w zrozumieniu i przyjęciu nauki Jezusa Chrystusa.