Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 7/8/2017

W lipcowo-sierpniowym numerze „Bibliotekarza” szczególnie polecamy omówienie projektu e-usługa Omnis realizowanego przez Bibliotekę Narodową oraz wyników kolejnego raportu z badań czytelnictwa przeprowadzonego przez Narodową Książnicę. Tekst Marty Cichoń Omnis czyli wszystko dla wszystkich opisuje cele wdrażanego projektu i proponowane w jego ramach usługi. Projekt przewiduje także implementację wspólnego Systemu Zarządzania Zasobami dla Polskich Bibliotek, który pozwoli na usprawnienie procesów zachodzących między poszczególnymi bibliotekami.

Drugi tekst Stan czytelnictwa w Polsce w latach 2015-2016. Kilka uwag o bibliotekach autorstwa Izabeli Koryś z Biblioteki Narodowej, opisuje postawy użytkowników bibliotek, którzy obecnie korzystają z zasobów bibliotek, a także tych, którzy przestali je odwiedzać. Autorka analizuje najważniejsze powody korzystania z bibliotek publicznych oraz aktywności podejmowane przez ich użytkowników. Kolejny tekst Regionalne zasoby cyfrowe województwa opolskiego autorstwa Krystyny Pawłowskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu omawia rezultaty prac związanych z powołaniem Opolskiej Biblioteki Cyfrowej, jej zasoby, ze szczególnym uwzględnieniem baz i bibliografii oraz kartotek regionalnych. Ostatni artykuł w dziale to tekst Artura Nowakowskiego Przedwojenne broszury „ochroniarskie” z terenu Tatr i Podhala prezentujący publikacje, których autorzy stali na straży górskiej natury oraz podhalańskiej spuścizny ludowej.

W dziale „Wywiady” zamieszczamy dwa teksty. Pierwszy przedstawia Donnę Scheeder, przewodniczącą IFLA, która w sierpniu 2017 r. zainauguruje Kongres IFLA, tym razem w Polsce we Wrocławiu. Drugi prezentuje Urszulę Kopeć-Zaborniak, Bibliotekarza Roku 2016, dyrektorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Rozmowa z laureatką przekonała nas, że dla bibliotekarzy nie ma trudnych zadań, a każde nowe zadanie to nowe umiejętności i wielka satysfakcja.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy cztery teksty. Pierwszy z nich Bartosza Suwińskiego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Szepty słów przedstawia wydarzenia literackie 14. „Opolskiej Jesieni Literackiej” w 2016 r. Drugi, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu Moniki Tarasiewicz omawia aktywność biblioteki, szczególnie działalność na terenie szpitala. Trzeci tekst Katarzyny Kapek 90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie przedstawia tę zasłużoną dla miasta placówkę. Czwarty Biblioteka na skraju Roztocza Bogdana Szykuły i Piotra Pieli z Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie prezentuje działalność na rzecz społeczności lokalnej, z podkreśleniem bogatej aktywności wydawniczej.

W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy Literacki Stadion, rzecz o 8. Warszawskich Targach Książki Przemysława Kasperkiewicza.

W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska w artykule Lato w mieście – co biblioteka powinna wiedzieć nawiązuje do ważnych problemów, z którymi stykają się bibliotekarze organizujący różne formy letniego wypoczynku.

Wakacyjny numer „Bibliotekarza” uzupełniają działy: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „W kilku sło¬wach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury życzy Redakcja „Bibliotekarza”